عکس جعلی از لیلا حاتمی و عادل فردوسی پور در المپیک لندن