. قله هایی که فتح نکردم  به عنوان یک ستاره در چه جایگاهی خودت را می‌بینی؟ من همیشه فکر می‌کنم در آغاز راهم و همیشه این احساس در درونم وجود دارد. چون نه به فیلمهایی که تا امروز بازی کرده‌‌ام … ادامه‌ی خواندن