.:معرفی ۱۰ غول اقتصادی سال ۲۰۵۰:.   ) هند زمانی که آزادسازی اقتصادی، هندوستان را از سال ۱۹۹۱ از قید و بند رشد آرام رها کرد و دریچه های آن را به سوی اقتصاد جهانی گشود، هندوستان قدم های رو … ادامه‌ی خواندن