آیتالله هاشمی رفسنجانی همچون سالهای گذشته در یک ضیافت افطار میزبان کارمندان مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. اين روزها گمانه هايي از نامزدي روحاني و رضايي در انتخابات رياست جمهوري در فضاي رسانه اي مطرح است