این اما و اگرها برای کسانی که از نظر دیگران نقصی ندارند، ولی خودشان فکر می‌کنند زشتند، تمامی ندارد. آنها بتدریج اعتماد به‌نفس خود را از دست می‌دهند و دچار استرس می‌شوند. دکتر محمدرضا خدایی‌ روانپزشک و استاد دانشگاه علوم … ادامه‌ی خواندن