– هر چه را که در ذهن خود داشته باشیم، می‌توانیم به کمک تکنولوژی و چند انسان خبره به واقعیت تبدیل کنیم. هنوز از یاد نبرده‌ام خبری را که اعلام می‌کرد، دانشمندان در حال کار روی فناوری جدیدی برای انتقال … ادامه‌ی خواندن