لاست (مجموعه تلویزیونی آمریکایی است که ابتدا بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ از شبکه ایبیسی آمریکا پخش شد. لاست مجموعه تلویزیونی درامی است که زندگی بازماندگان سقوط هواپیمایی که از سیدنی به لسآنجلسمیرفته، را به تصویر میکشد. آنها در جزیرهٔ … ادامه‌ی خواندن