لزوم تحول در زندگی امری بسیار ضروری و حائز اهمیت است. به گزارش ایسنا، مهمترین چیزی که قبل از شروع مراحل تحول در زندگی باید بدان توجه کرد، احساس نیاز و به بیان بهتر ” تشنه بودن برای تحول” است. … ادامه‌ی خواندن