– جستجوی صوتی گوگل از ۱۳ زبان جدید پشتیبانی خواهد کرد ابزار جستجوی صوتی گوگل در اندروید، چه از نظر کیفیت و چه از نظر کمیت زبان‌های پشتیبانی شده روند رو به رشدی دارد. طی چند روز آینده یک به‌روزرسانی … ادامه‌ی خواندن