«دعوتید به صرف عشق» عبارتی آشنا که بارها آن را در دعوتنامه‌های جشن عروسی مرور کرده اید، این بار هم دعوتید اما نه به صرف عشق، به صرف جدایی! تلفن زنگ می خورد. از طرف یکی از زوج های جوان … ادامه‌ی خواندن