.:متن های احساسی جدید آذر ۹۱:. همچو نی مینالم از سودای دل آتشی در سینه دارم جای دل من که با هر داغ پیدا ساختم سوختم از داغ ناپیدای دل همچو موجم ، یک نفس آرام نیست بس که طوفان … ادامه‌ی خواندن