وقتی سخن از بایدها و نبایدهای دین یا همان حلال و حرام به میان می آید انتظار طرح دو دسته سوال می رود: دسته اول که سوال از چرایی احکام و درخواست دلیل عقلی و علمی برای احکام است را … ادامه‌ی خواندن