… «خاطرات يك خونآشام» محبوبترين سريال تلويزيوني آمريكا شناخته شد. بر اساس آمار به دست آمده از اين نظرسنجي كه توسط سايت «امپليكت» منبع آنلاين سنجش آرا از 65 ميليون نفر از مخاطبان رسانههاي اجتماعي انجام شده، 10 ميليون و … ادامه‌ی خواندن