– اين زن به دنبال مردي ميگردد که او را مورد ضرب و جرح و سپس به صورت وحشیانه وی را مورد تجاوز جنسی قرار داده است. صورت ورم کرده ، چشمهاي کبود و لبهاي ترکيده و بدني درمانده اينها … ادامه‌ی خواندن