دمین لیندلوف که پس از «لاست» نوشتن هیچ سریال دیگری را نپذیرفته بود با سریال «بقایا» بازمی‌گردد. لیندلوف یکی از طراحان و نویسندگان سریال موفق و محبوب «لاست» در حال اقتباس از رمان «بقایا» نوشته تام پروتا برای شبکه اچ‌بی‌او … ادامه‌ی خواندن