چه اعمالی در دهه اول محرم انجام دهیم؟ ۱-یکى از اعمال مهم ، دعاى اول ماه است . و به جهت اینکه اول این ماه اول سال بوده و از طرف دیگر دعاهاى قبل از وقت نیز تاثیر خاصى در برآورده … ادامه‌ی خواندن