زمانی که خطرات ناشی از قطع کردن درختان، همه را نگران کرده بود، گروهی خلاق و نکته‌بین که مثل بقیه دلشان برای محیط زیست و صد البته درختان می‌سوخت، شروع کردند به گفتن این جمله که «کاغذ زباله نیست»، و … ادامه‌ی خواندن