– اینکه انسان برای رسیدن به آرزوهای بلند بالای خود سخت تلاش کند، تقریبا بین همه مشترک است. پس از رسیدن به آرزوها هم، نوبت لذت بردن از امکانات و ولخرجی است. ولی اینکه پس از رسیدن به آرزوها، چوب … ادامه‌ی خواندن