روزهای آینده برای نوکیابسیار سرنوشت‌ساز خواهد بود. این شرکت چند سالی است که تنها با اخبار بد مواجه شده است، و هم‌اکنون دوباره می‌خواهد همانند گذشته به دوران اوج خود بازگردد. در همین راستا از هر تکنولوژی که در بخش … ادامه‌ی خواندن