ایسرپس از شکست اقتصادی که در سال ۲۰۱۱ داشت دوباره توانسته روی پای خود بایستد. این کمپانی با سود خالص ۱۴.۵ میلیون دلار در سه ماهه اخیر به سومین تولیدکننده PC تبدیل شود. ایسر در سه ماهه اخیر، توانست به … ادامه‌ی خواندن